Strand kyrkjelege fellesråd > Om oss
Om oss
Inn- og utmelding av Den norske kyrkja
Strand kyrkjeleg fellesråd

Strand kyrkjeleg fellesråd for perioden 2016-2019:

Laila Steinsvik, leiar, frå Jørpeland sokneråd

Ståle Idsø, nestleiar, frå Strand sokneråd

Kate Torunn Aarstad, frå Jørpeland sokneråd

Astri Vadla Ravnås, frå Strand sokneråd

Martin Ivar Arnesen, geistleg representant

Kristoffer Amdal (H), politisk representant

Innkallingar og protokollar - Strand kyrkjeleg fellesråd


Jørpeland kyrkjelyd  

Strand kyrkjelyd 

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 9. - 14.30
Besøksadresse: Fjelltunvg.3, Jørpeland
Postadresse: P.b. 188, 4126 Jørpeland

Telefon: 5174 1130
E-post: kyrkja@strand.kommune.no
 

Tilsette
Trond Hjorteland
Bård Boye
Martin Ivar Arnesen
Liv Åse Gaard
Gro Wersland Nag
Bodil Sande Turøy
Mia Raustein
Mette Ellinor Boye
Geir Arve Helvig
Ragnvald Sørensen
Dmytro Sivertsen
Wenche Krogevoll
Anita Grødem
Elin Skårland
Fikret Abedinoski
Jan Langeland