Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Valget falt på "Vaffelhjerte"
Valget falt på "Vaffelhjerte"

Slik blir den nye flerbrukskirka på Tau - som har fått navnet "Vaffelhjerte". Den er tegnet av arkitektene i Ratio Arkitektur/HBA Arkitekter, som blant annet står bak Bøler kirke og Stavanger konserthus.

Mandag 20. november kl. 19.00 er det folkemøte på Strand videregående skole med presentasjon av "Vaffelhjerte". Her er alle velkomne, og bygget i sin helhet vil bli presentert av soknerådet og byggekomiteen.

Kirkebygget ble valgt av en enstemmig jury, som hadde fire ulike forslag å velge blant. Leder av juryen, Kristoffer Amdal, sier følgende om juryarbeidet i et intervju med Strandbuen:

- Dette forslaget vant fram allerede på første møte. Dagen etter la vi derimot alle konklusjoner til side og startet på ny. Vi kom fram til samme konklusjon også etter kvalitetssikringen.

Her kan du se tegninger av den nye kirken.

Arkitektene har tatt utgangspunkt i arbeidstittelen som ble satt på bygget - Sjømannskjerka på Tau - og koblet både navn og innhold til det som mange forbinder med sjømannskirkene rundt omrking; vafler og lave terskler. Vaffelhjerte har også byggelementer fra  stavkirkene (tårnet), samtidig som kirken trolig blir landets mest miljøvennlige kirkebygg.

I forslaget sitt presenterer arkitektene "Vaffelhjerte" på denne måten:
"Det skal etableres en storstue for Tau som er framtidsrettet, inkluderende og identitetsskapende. Kirken skal gi eierskap og stolthet til Tau og samle bygda til en felles møteplass som er omkranset av et mangfold av aktiviteter og nystekte vafler."

Kirkerommet får ca 450 sitteplasser, men vil kunne utvides mot kirketorget får å romme enda flere ved behov. Totale rammer for bygget er på 56 millioner kroner. Av dette skal Strand sokneråd samle inn 6 millioner kroner. Innsamlingen er allerede i gang, og du kan gi et bidrag på følgende måte:

Vipps: Søk opp Ny kirke Tau - innsamling (#139529)
Bankkonto: 3205 2060 477 (Husk å oppgi personnummer om du ønsker skattefradrag).

Byggestart for kirka blir trolig sommeren 2018, og den skal etter planen stå ferdig i november 2019.